På söndagen gjordes ett tappert försök att vinscha på Salanda trots en ganska osäker prognos. Förhoppningen var att det skulle funka bra att göra några avrrostningsdrag under förmiddagen, men desvärre grusades planerna av byig vind och olämplig vindriktning.