Välkommen till Sala Mästerskapen!
Onsdag 6/6-9/6 inskrivning sker i klubbstugan på Salanda

Anmälan görs genom att skicka ett mail till Ingemar@Flygandesnickaren.se.

Ange namn, mobilnummer, licensnummer och fullständig adress i anmälan. Anmälan är inte bindande, det går även att anmäla sig på plats på tävlingsdagen.
Tävlingsavgiften är 300 kr och betalas swich eller kontanter vid inskrivningen
Bogseravgift på 150 kr/drag för tävlande tillkommer. Detta betalas i efterhand. OBS: Gäller för bogserhöjder upp till 600 m.

Tävlingsform: Hängglidare klass 1. Klass 5 deltar enligt särskilda regler. Distansflygning sluten eller öppen bana.
Licenskrav: Pilotlicens
Startmetod: Vinsch /ev flygbogsering
Banverifiering: GPS
Upphämtning: Samordnas
Boende kan ordnas i tält eller stuga mot en kostnad.

Till dig som inte tävlat tidigare så kan vi meddela att det finns otroligt stora landningar runt tävlingsområdet vilket gör tävlingen till ett bra steg att ta om du vill börja tävla.