Salanda flygfält

Stockholms hängflygklubbs hemmafält är Salanda. 11 mil NV om Stockholm. Åk mot Enköping E18 sedan sväng av mot Sala väg 70. Fältet ligger innan Sala på höger sida. GPS-koordinater 59°53‘42″N 16°37‘52″E Vid flygning på Salanda lägger vi till en notis i facebookgruppen. Startmetod är vinsch eller markbogsering efter fyrhjuling.

Rutiner och säkerhetsregler för flygning på Salanda

Flygfältet delas med Salaortens flygklubb där även motorflyg, segelflyg och modellflyg förekommer. Därför är det viktigt att alla som flyger här känner till och följer dessa riktlinjer för allas säkerhet och trevnad på Salanda. De som ignorerar dessa förhållningsregler och rutiner kan bli avstängd för flygning på Salanda.

regler2
  • En daglig flygledare(FL) skall utses (lämpligtvis startman, bogserledare eller trikepilot) som ska sköta radiokontakt på 123.35Mhz med övrig trafik.
  • FL skall meddela på 123.35Mhz innan varje start av hängglidare/skärmflygare oavsett startmetod. Ex: vinschning hängglidare påbörjas stråk 34.
  • Vid annan trafik i luften ska FL meddela att flygning med vinge eller skärm pågår.
  • Ordentlig inflygning som inkluderar medvind, bas och final skall i största möjliga mån utföras. Slarv med detta kommer att medföra åtgärder. Stråk 16 gäller inflygning i vänstervarv. Stråk 34 gäller inflygning i högervarv. Medvinden läggs alltså alltid på motsattsida av klubbstugan.
  • Uppställning av vingar eller övrig flygutrustning under en flygdag ska ske så nära kanten på stråkets långsida som möjligt. Det ska undvikas att vingar och tex vimplar står ”mitt i fältet” eller i banänden.
  • Efter landning skall vingen, skärmen tas bort från stråket omedelbart.
  • Vid transport av flygutrustning ut på fältet så ska bilen köras tillbaka omedelbart efter avlastning. Ett tips: Försök att samla ihop flera vingar på så få bilar som möjligt.
  • När första flygningen skett får endast vinschen och fordonet som drar tillbaka bogserlinan/vajern befinna sig på fältet som också skall vara försedd med en ”saftblandare” eller liknande.
  • För allas trevnad så tar vi med vårat skräp från Salanda efter avslutad flygdag/helg.

Se även Förhållningsregler Häng och skärmflyg Salanda.pdf

Om alla gör sitt bästa att hålla sig till dessa förhållningsregler så kommer vi ha ett fint fält och gott samarbete med likasinnade och massa härlig flygning!

Vid frågor eller invändningar mot dessa förhållningsregler maila  Fredrik Persson (flygarn1@hotmail.com).