Barkarby

Stockholms hängflygklubbs nya flygfält. – Markbogsering.
Vi har all utrustning på plats
– Tillgång till fältet året runt
– Nu går det åka tunnelbana till hängflyget
– Vingförvaring i hangaren
– Flygning främst höst, vinter, vår samt även sommarkvällar.
– Fältet delas med Fenixskärmflygklubb och annan verksamhet som inte är flygning.
– TP-sport planerar utbildning till vintern/våren på fältet. (Låghöjds bogsering)

Häng med och flyg på Barkarby. Rutiner och utbildning på vinchen måste tas fram innan flygning.
Ditt engagemang behövs så vi kan komma igång!

Rutiner och säkerhetsregler för flygning på Barkarby

…saxat från Fenix skärmflygklubb…
Flygfältet i Barkarby har avvecklats som flygfält, men vi fortsätter varadär. Vi hyr en hangar på Barkarby av Barkarby flygklubb (BFK).
Vi startar på grässtråket på den asfalterade startbanans södra sida. Det går att dra ut strippen långt västerut vid svag vind, så långt som gräset är klippt (förbi bortre bantröskeln). Flygningen kan numera ske även över och
norr om rullbanan.
Till Brommatornet ringer man för att öppna Skärmflygsektor Barkarby, som ger oss 450 meters höjd. Under vissa omständigheter kan vi få 600 meter. Detta gäller då det inte är nordlig vind och Arlanda bana 01 används med inflygning över Barkarby. Man frågar Bromma om detta, de kollar med Arlanda. Sektorns gräns går ungefär rakt över startstrippens västra ände, så man ska inte flyga högt väster om den punkten.
Obs att Barkarbysektorn alltid måste öppnas.
Telefonnummer till Brommatornet (ATS Bromma): 08-797 68 61.

Lite bilder