Klubben planerar en resa ner till Larange i sommar. Vecka 28 och ca 10 veckor framåt.
Kontakta Marcus eller Roy om du vill hänga med!
När:
v. 28 ca 10 dagar
Plats:
Larange, Frankrike
Anmälan:
Via mail eller telefon till Marcus, eller Roy :