Nu är det dags för årsmöte igen och som vanligt håller vi det i presentationsdatas lokaler. Mötet är öppet för alla som är intresserade, men viktigt att ni anmäler er genom att klicka på någon av länkarna till höger.
Förslag och motioner kan skickas in per mail till: marcus.lindqvist@presentationsdata.se
Datum:
Tors den 21/11 kl 18.00
Plats:
Presentationsdata, Fyrverkarbacken 34
Anmälan:
Via facebookgruppen här,
eller via mail här :

Dagordning

1. Öppnande av mötet

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av mötesordförande

5. Val av protokollförare

6. Val av justerare

7. Fastställande av röstlängd

8. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,

9. Fastställande av revisorernas berättelse över föregående verksamhets­ och räkenskapsår,

10. Rapport om bokslut och resultaträkning för verksamhetsåret

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för föregående verksamhets­ och räkenskapsår.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2014

13. Fastställande av medlemsavgift för 2014

14. Personval av ordförande och kassör.

15. Personval av ledamöter i styrelsen (Robert och Tommy har ett år kvar)

16. Personval av valberedning och revisor

17. Behandling av ll styrelsen inkomna förslag/motioner

18. Övriga ärenden

19. Mötets avslutande