Medlemsavgifter 2019

  • Medlemsavgift 400 kr

  • Vingförvaring Barkarby 200 kr

  • Vingförvaring Salanda 300 kr

  • Bogsering medlem 50 kr / drag (maxbelopp 250 kr / dag)

  • Bogsering gäster  80 kr / drag (inget maxbelopp)

Betalningsinformation

Betala in på Bankgiro nr 5758-3049. Ange namn och adress i meddelandefältet.
ALLA som förvarar sina vingar på Barkarby eller containern på Salanda måste betala. Oavsett om man tänker lösa medlemskap eller inte.

Övrigt

Info

Förnyelse av licens

Betala försäkring på hängflygförbundets Postgiro: 112 38 82-1
Mer info på hängflygförbundets hemsida.
Förnyelse av licensen gör ni här: www.ssff-kansli.se/shf/

Info

Nya licenser och behörigheter

För helt nya hängflyg licenser och nya behörigheter så går det bra att scanna eller ta en fotokopia och skicka elevkortet med e-post till kansli@flygsport.se.