Stockholms hängflygklubb

Stockholms Hängflygsklubb bedriver verksamhet på Barkarby och Salanda flygfält. På Barkarby har vi möjlighet till markbogsering året runt och på somrarna ordnar vi flygbogsering på Salanda. Vi anordnar läger på många olika flygbara ställen när tillfälle bjuds. Vi anordnar också tandemflygningar vid förfrågan. Detta sker oftast på Barkarby, men även i Sala.

Tveka inte ta kontakt med någon av oss om du vill veta mer om klubbens verksamhet, eller om du bara vill komma förbi någon dag när vi flyger.

Styrelsen

Joel Ponce De Leon
Joel Ponce De LeonOrdförande
0704 – 535 278
ordforande@hangflyg.se

Ingemar Boström
Ingemar BoströmSekreterare
070-250 91 96
sekreterare@hangflyg.se

Daniel von Sydow
Daniel von SydowKassör
073 – 625 67 59 kassor@hangflyg.se

Verksamhetsberättelser och protokoll från årsmöten