Stockholms hängflygklubb

Stockholms hängflygklubb bedriver verksamhet inom hängflygning.
Vi har som målsättning att hängflygsporten i Stockholm (och övriga landet) skall växa och att klubbens piloters kunskaper och färdigheter skall ökas. Vi har även som målsättning att leda utvecklingen av hängflygsporten inom landet tillsammans med andra flygklubbar och förbund.
Vi flyger i huvudsak på Salanda och Barkarby, men gör även utflyker runt om i landet.
Vi har ett nära sammarbete med Örebro och Sunneklubben och samordnar flygläger och utbildningar med dessa.

Styrelsen

Ingemar Boström
Ingemar BoströmOrdförande
070-250 91 96
ingemar@flygandesnickaren.se

Ola Dahllöf
Ola DahllöfKassör
070 – 620 62 85
ola.d(at)swipnet.se

Robert Eldrim
Robert EldrimLedamot
0708 – 100 456
robert(at)medljus.se

Tommy Zetterlund
Tommy ZetterlundLedamot
070 – 474 92 23
tommy.zetterlund(at)hotmail.com
Mats Romson
Mats RomsonValberedning
070 – 523 83 84
mats.romson(at)wspgroup.se
Kirsi Edljund Ristilä
Kirsi Edljund RistiläRevisor
kirsi(at)ekoreda.se

Verksamhetsberättelser och protokoll från årsmöten