Sunne-Holmby flygfält

Flygfältet delas med Sunne Flygklubb där det även är verksamhet av motorflyg, segelflyg och modellflyg.
GPS-koordinater: N 59° 51′ 38.0” E 13° 06′ 45.80”
RADIOFREKVENS 123.200

Flygsäsong. Vår, sommar och höst
– Passagerartur med trike
– Tandemflyg hängflyg
– Flygbogsering
– Vinchning
– Skolning (Grundskolning och vidareutbildning)
– Starta från nybyggda rampen på Tossebergsklätten.
– Flygläger v30

Flygfält

Flygställen:
– Sunne flygfält
– Tossebergsklätten
Startmetod:
– Vinchbogsering, flygbogsering och bergstart.

För mer information kontakta:
Robin Strandberg
0703-65 11 54
Besökare:
Tillgång till hangar, stugor, WC, dusch och kök.
Boka boeende

sunnebild

Utbildning

För mer information kontakta:
Robin Strandberg
0703-65 11 54