Triken

_MG_3553-2
Triken ägs privat av följande:
Per Hede 0707-59 35 14
Fredrik Burenfjäll 0703-38 06 10
Markel Neideman 0704-32 89 19
Marcus Lindqvist 0706-91 06 29
Cay Westerholm 0730-85 53 48
Gunnar Hellberg 0708-55 42 26
Peter Dahlbom 0703-99 29 92
Andreas Olsson 0706-74 18 34
Heikki Pekkala 0706-18 74 24
Rapportera bogserdrag

Bogsertariffer 2013

100kr/400m. Efter avslutat flygning rapporteras antal flyg och bogserhöjder på hemsidan.

Rapportera bogserdrag